Báječná Lednice

Valtice, hlavní město vína - Valtice, Capital of Wine - Valtice, métropole de vigne - Valtice, Hauptstadt von Wein
Mapy - Maps - Cartes - Karten
Česky: Vinný sklep U Jeňoura a Hotel Beatrice
English: Wine Cellar At Jenour and Hotel Beatrice
Francais: Caveau près Jenour et Hotel Beatrice
Deutsch: Weinkeller bei Jenour und Hotel Beatrice

 
© Petr Hejl