Valtice - hlavní město vína

Valtice, hlavní město vína - Valtice, Capital of Wine - Valtice, métropole de vigne - Valtice, Hauptstadt von Wein
Fotografie - Photos - Photos - Fotografien
Česky: Penzion pod Reistnou
English: Pension Under Reistna
Francais: Pension Sous de Reistna
Deutsch: Pension Unter Reistna

© Petr Hejl